Kryssa Paula Bon

Jämställdhet för alla!

Unga killar halkar efter allt mer i skolan och är överrepresenterade vid grova våldsbrott. Detta är ett jämställdhetsproblem som får allt för lite uppmärksamhet. Vi måste våga prata om detta problem för våra unga killars skull.

Att vara ung kille idag är inte någon vinstlott om man kollar på statistiken. De är överrepresenterade i statistiken för grova våldsbrott, både som offer och som utövare vid grova våldsbrott. Dessutom presterar de sämre och sämre i skolan på alla utbildningsnivåer. Skolan lägger grunden för hela framtiden. Att skapa rätt förutsättningar i skolan är därför avgörande. För våra unga killars framtid krävs det:

➡️MINDRE GRUPPER OCH FLER SPECIALPEDAGOGER: Den svenska skolan behöver mer resurser för att stötta de unga killar som är stökiga i skolan. Genom mindre grupper och fler specialpedagoger blir alla sedda och får det stöd de behöver. Tidiga och förebyggande åtgärder är avgörande för att de stökiga killarna i klassen inte ska bli de stökiga killarna på gatan senare i livet!

➡️ELEVHÄLSOGARANTIN: Många killar uppger att det är jobbigt att prata om känslor. Skolan behöver utöka sin verksamhet för att fånga upp den psykiska ohälsan på våra skolor. Kurator borde finnas varje dag på alla skolor och vi behöver specifika hälsokontroller av den psykiska hälsan för varje enskild elev.

➡️BLÅLJUSVERKSAMHET I SAMARBETE MED SKOLORNA: Många unga killar känner ilska såväl som rädsla för polisen. Låt skolan bli en mötesplats mellan våra unga och blåljuspersonal för att återbygga förtroendet. En positiv inställning till blåljuspersonal spelar en avgörande roll för att inte välja en kriminell bana senare i livet.

➡️TYDLIGARE FOKUS PÅ KUNSKAP: I dagens skola ligger ett stort fokus på att kunna reflektera och analysera istället för rena faktakunskaper. Detta blir en extra stor utmaning för killar som grupp, eftersom de utvecklar de kognitiva förmågorna senare, jämfört med tjejer som grupp. Därför borde kunskapskraven bli tydligare i skolan och mer koncentrerade till tydliga punkter om faktakunskap.

✅Den elfte september är det val. Jag kandiderar till Lunds kommunfullmäktige, kryssa mig för en jämställdhetspolitik för alla.

%d bloggare gillar detta: