Barn i Fokus

Lena Arvidsson Artman. Lena har jobbat i förskolan i 45 år och jobbar idag som föreläsare med fokus på barn och förskola. Därmed ett av Lenas viktigaste politiska områden just förskolan.

Grunden för ett tryggt samhälle är trygga barn med goda erfarenheter av människor och samhället. En stor del av denna grund läggs på förskolorna. Med Lenas omfattande erfarenhet av arbete på förskolor belyser hon följande som viktigt:

🏫Små grupper i förskolan: pedagogerna ska inte behöva känna sig stressade på sin arbetsplats och barnen ska få den tiden de behöver med pedagogerna.

👩‍👩‍👧‍👦Barn behöver trygga vuxna som ser dem och lyssnar på dem: pedagogerna måste vara lugna och trygga för att barnen ska kunna vara lugna och trygga. För att skapa en miljö där pedagogerna är trygga krävs en säker arbetsplats med goda kollegor.

💭Barn behöver avskildhet i förskolan för att hinna reflektera och bearbeta intryck: förskolan kan inte vara en stressig plats om barnen ska kunna utvecklas. Detta gäller såväl grupper som miljön. Rummen måste vara byggda så att ljud absorberas i stor utsträckning och möjlighet till avskildhet finns.

%d bloggare gillar detta: